110 lat szkoły w Butrymańcach

To jest ważne wydarzenie zarówno dla naszej placówki, jak też dla całej społeczności Butrymańc. 110 lat temu w Butrymańcach zaczęła się tworzyć szkoła. Najpierw bez własnego pomieszczenia, ale ze wzniosłym zamierzeniem kształcenia najmłodszego pokolenia. Ten cel przyświeca nam do dziś – mówi dyrektor Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach Teresa Sawiel.

salcininkai.lt
110 lat szkoły w Butrymańcach

Fot. salcininkai.lt

,,Najważniejszą osobą w szkole jest uczeń. To wy, uczniowie Szkoły w Butrymańcach, podczas dzisiejszego okolicznościowego koncertu pokazaliście, że stanowicie ogromną perspektywę dla swojej miejscowości i całego rejonu solecznickiego. Za to chcę wam wszystkim, waszym pedagogom, którzy was uczą i przygotowali do tej uroczystości, a także rodzicom, którzy powierzyli swoje dzieci właśnie tej placówce serdecznie podziękować. Chcę też wam serdecznie życzyć, aby szkoła nadal istniała jako jedna zgrana rodzina, będąca przykładem dla innych placówek oświatowych” – powiedział podczas uroczystości mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Fot. salcininkai.lt

Z okazji 110-lecia szkoły odbył się też wyjątkowy koncert z udziałem całej społeczności szkolnej – od klas najmłodszych do gimnazjalistów i nauczycieli.

Na podst. salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE