11 listopada w PKD: Niech relacje między krajami będą takie, jak między ludźmi

Trzeci rok z rzędu Polski Klub Dyskusyjny zaprosił na wspólne polsko-litewskie obchody Święta Niepodległości w nieformalnej atmosferze baru PianoMan. Goście spotkania - analityk, dziennikarz telewizyjny Witold Jurasz oraz redaktor "Przeglądu Bałtyckiego" Kazimierz Popławski rozmawiali między innymi o perspektywie stosunków polsko-litewskich. "Niech relacje między naszymi krajami będą takie, jak między naszymi społeczeństwami" - życzyli sobie uczestnicy święta.

Małgorzata Kozicz
11 listopada w PKD: Niech relacje między krajami będą takie, jak między ludźmi

Fot. Joanna Bożerodska

„Trzy lata temu nie mogłem sobie wyobrazić, że w tej sali będzie gromadziło się tak wiele osób. Naszym pomysłem było, aby święta niepodległości łączyły bez względu na narodowość czy poglądy i mam nadzieję, że nam się to udaje” – przywitał zebranych prezes klubu Grzegorz Miłoszewicz.

Podczas dyskusji, którą poprowadziła dziennikarka portalu zw.lt Ewelina Mokrzecka, Witold Jurasz i Kazimierz Popławski mówili między innymi o możliwych formach współpracy międzynarodowej Polski i Litwy.

„Prawo i Sprawiedliwość, jako największa partia rządząca w Polsce, i prezydent Andrzej Duda, w którego rękach – przynajmniej na szczeblu symbolicznym – są stery tego projektu, próbuje rozwijać koncepcję Trójmorza. Aby ta koncepcja w ogóle się powiodła, relacje polsko-litewskie mają kluczowe znaczenie. Koncepcja Trójmorza opiera się na połączeniach infrastrukturalnych, kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, projektach komunikacyjnych, i bez dobrej współpracy polsko-litewskiej te projekty nie mają szans powodzenia. Są one bardzo istotne dla wspólnego bezpieczeństwa Polski i krajów bałtyckich, a to właśnie kraje bałtyckie są tymi, które doskonale rozumieją polskie obawy o bezpieczeństwo, i vice versa” – zauważył Kazimierz Popławski.

Rozmówcy przyznali, że obecne relacje polsko-litewskie przeżywają moment ocieplenia, ocenili jednak ten fakt dość sceptycznie.

„Widzę pewne odprężenie w relacjach, ale nie widzę w Polsce jego PR-owej potrzeby. Widzę potrzebę faktyczną, polityczną, międzynarodową, ale nie widzę PR-owej. Oznacza to, że tym odprężeniem należy się cieszyć, ale nie należy go traktować jako czegoś trwałego. W świecie rządzonym PR-em, z którym mam do czynienia w telewizji, coś, co jest dobre, szybko może stać się czymś złym. Szczególnie, jeżeli „druzja” chcą nam w tym pomóc” – przestrzegał Witold Jurasz.

„Według niektórych komentatorów, w roku 2016 stosunki polsko-litewskie były w najgorszym momencie od odzyskania przez Litwę niepodległości i od powstania rządu demokratycznego w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Natomiast w tym roku można wymienić kilka punktów w naszych relacjach dwustronnych czy wewnętrznej polityce litewskiej, które są odbierane pozytywnie z perspektywy Warszawy. To przede wszystkim wizyta marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, czy sierpniowa wizyta w Wilnie doradcy prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Wtedy pojawiły się zaproszenia, prezydent Andrzej Duda prawdpodobnie będzie uczestniczył w obchodach niepodległości Litwy w lutym. Do sytuacji, jaka była w roku 2016, doprowadziły bardzo symboliczne powody – słowa, gesty, symbole. Biorąc pod uwagę to, jak delikatne były nasze relacje z powodu gestów i słów, z pewną dozą sceptyzmu należy podchodzić do tego, co jest nazywane resetem między naszymi krajami” – powiedział Popławski.

Po części oficjalnej przyszła pora na dyskusje i rozmowy przy polskim piwie i bigosie. Dla zebranych wystąpił zespół neofolkowy Marga Muzika, który przedstawił piosenki wielu narodów mieszkających na Wileńszczyźnie.

Polski Klub Dyskusyjny organizuje nieformalne obchody Święta Niepodległości Polski 11 listopada i Dnia Niepodległości Litwy 16 lutego już od trzech lat. Prelegentami tych spotkań byli już Alfredas Bumblauskas, Rimvydas Valatka, Jarosław Niewierowicz, Virginijus Savukynas, Paulius Gritėnas, Tomas Tomilinas, Benediktas Vanagas, Tomasz Sinicki i inni.

PODCASTY I GALERIE