10. edycja konferencji „Energy Forum. Traditional & Renewable”

Dzisiaj, 19 października w hotelu Kempinski w Wilnie odbyła się jubileuszowa 10. edycja konferencji „Energy Forum. Traditional & Renewable”. W forum udział wzięła Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, która w swym przemówieniu poruszyła temat rosyjskiej wojny na Ukrainie i jakie niesie ze sobą konsekwencje w sektorze energetycznym.

zw.lt
10. edycja konferencji „Energy Forum. Traditional & Renewable”

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Od 2012 roku Polsko Litewska Izba Handlowa, Estońska Izba Handlow oraz
kancelaria prawna PRIMUS, we współpracy z ambasadami Polski i Estonii na Litwie, organizują międzynarodową konferencję, która ocenia sytuację
bezpieczeństwa energetycznego i rynku energetycznego w regionie Morza
Bałtyckiego, przedstawia perspektywy oraz sposoby rozwoju tradycyjnej,
„zielonej” i inteligentnej energii.

Tegorocznym tematem przewodnim jest nowa rzeczywistość. Sektor
energetyczny na Litwie i w całym regionie Morza Bałtyckiego przeżywa
gwałtowne zmiany. Niekończące się zagrożenia, zmiany klimatyczne, wojna
Rosji z Ukrainą i rosnąca inflacja, napędzają przeciążenie energetyczne
w Europie. Przyspieszają również decyzje o samowystarczalności państw
pod względem zasobów energetycznych.

10 edycja konferencji „Energy Forum. Traditional & Renewable” zaprosiła wybitnych polityków energetycznych, ekspertów i prawników do przeglądu retrospektywy problemów energetycznych Litwy i regionu Morza Bałtyckiego ostatniej dekady, ich rozwiązań oraz prognozowania sytuacji na nadchodzącą dekadę. Prelegenci podzielą się spostrzeżeniami na temat tego, jak wzmocnić przywództwo energetyczne regionu i zarządzać dialogiem z tymi, którzy sprzeciwiają się transformacji energetycznej.

W Energy Forum udział wzięła Ambasador RP na Litwie – Urszula Doroszewska. W swoim przemówieniu przypomina o tym, że rosyjska agresja na Ukrainę czyni szkodę na poziomie bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

„Hasło tegorocznego Forum Energetycznego – Nowa Rzeczywistość – odzwierciedla sytuację społeczności światowej po 24 lutego. Nasza głęboka nieufność Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i uznanie energii za sprawę polityczną, a nie tylko gospodarczą, okazały się prorocze. Myślenie niektórych naszych europejskich partnerów, że zachodnie pieniądze mogą przynieść demokratyczne zmiany w Rosji, ma tragiczne konsekwencje dla narodu ukraińskiego i sytuacji energetycznej w Europie” – mówi Ambasador.

U. Doroszewska podkreśla również, że ma nadzieję, że inne państwa europejskie i pozaeuropejskie pójdą w ślady krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wykażą się determinacją w dokończeniu procesu odrusyfikowania źródeł energii.

„Historyczne inwestycje energetyczne, które kraje naszego regionu zaczęły rozwijać wiele lat temu, takie jak interkonektor gazowy GIPL, LitPol Link czy proces synchronizacji krajów bałtyckich z kontynentalną siecią elektroenergetyczną, to kwestia nie tylko bezpieczeństwa energetycznego, ale też i własnej niepodległości” – kontynuuje U. Doroszewska.

Litwa konsekwentnie dąży do niezależności energetycznej. Biorąc pod
uwagę obecną sytuację bezpieczeństwa kraj podejmuje wszelkie niezbędne
środki w celu przyspieszenia synchronizacji sieci elektrycznych krajów
bałtyckich z Europą kontynentalną. Dziś Litwa zajmuje wiodącą pozycję w
regionie i obiecuje stać się jednym z najbardziej „zielonych” krajów w
Europie w przyszłości.

PODCASTY I GALERIE