1 września w Szkole im. Lelewela: Miłość, wyrozumiałość i współpraca na rzecz dziecka

"Proces edukacyjny w Szkole im. Joachima Lelewela rozpocznie się 1 września w gmachu przy ul. Antokolskiej 33 i będzie kontynuowany dopóki trwa remont placówki edukacyjnej przy ul. Minties 3" - poinformowano podczas uroczystego apelu z okazji 1 września.

1 września w Szkole im. Lelewela: Miłość, wyrozumiałość i współpraca na rzecz dziecka

Fot. Joanna Bożerodska

„Życzę wam, by ten rok był dla was owocny, abyście śmiało dążyli do wymarzonego celu, pomyślnie złożyli maturę i wybrali odpowiedni zawód” – zwróciła się do maturzystów dyrektorka szkoły Edyta Zubel. ,,Wszystkim uczniom życzę zaś, aby każdy dzień spędzony w szkole był pełen nowych doświadczeń, pięknych przyjaźni, aby nie zabrakło chęci do nauki. Gronu pedagogicznemu, administracji i rodzicom życzę cierpliwości, wyrozumiałości, miłości do naszej młodzieży oraz dobrej współpracy na korzyść dziecka” – dodała.

Na uroczystości obecny był również prezes Polskiej Macierzy Szkolnej oraz poseł z ramienia AWPL-ZChR Józef Kwiatkowski, który wyraził swoje zadowolenie z większej liczby uczniów w tym roku w polskiej szkole. „Niezmiernie cieszy, że zwiększa się liczba uczniów w tej szkole, niezmiernie cieszy, że rodzice coraz chętniej i częściej rozumieją to, że tylko nauka w języku ojczystym odkrywa najlepsze możliwości rozwoju dzieci” – podkreślił poseł.

„Cieszę się, że 1 września odbywa się właśnie tu, w tym miejscu, w waszej szkole, historycznej niegdyś nr 5, dzisiaj Lelewela. Chcę podziękować jednocześnie w sposób szczególny rodzicom za trafny wybór” – powiedział kandydat do Sejmu z listy AWPL-ZchR oraz radny rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski.

Dodał, że „tylko szkoła w języku ojczystym daje możliwość dogłębnego poznania własnej kultury, własnej historii, własnego języka”.

Przedstawicielka rodziców Szkoły im. Joachima Lelewela Danuta Makowska przeczytała list do prezydent Dalii Grybauskaitė.

Przewodnicząca Rady Szkolnej Czesława Tučkovienė za pośrednictwem oświadczenia poinformowała zebranych, iż uczniowie Lelewela naukę rozpoczną w budynku przy ul. Antokolskiej: „Niniejszym się oświadcza, że na mocy decyzji Rady Szkoły oraz Rady Szkoły im. Joachima Lelewela proces nauczania rozpocznie się 1 września w gmachu przy ul. Antokolskiej 33 i będzie kontynuowany dopóki trwa remont placówki edukacyjnej przy ul. Minties 3. Uwzględniając taką sytuację, czasowo proces edukacyjny klas 3-4 będzie się odbywał w drugą zmianę. Nauka w nowym budynku przy ul. Minties 3 rozpocznie się dopiero po ukończeniu wewnętrznych prac budowlanych. To będzie odnowiona od podstaw szkoła, kontynuująca tradycje słynnej historycznej „Piątki” o profilu inżynieryjnym w której będą pobierali naukę uczniowie klas 0-12″.

Po apelu została odprawiona msza święta w Kościele Piotr i Pawła .

PODCASTY I GALERIE