1 września odbędzie się inauguracja Roku Matki Boskiej Trockiej

1 września odbędzie się inauguracja Roku Matki Boskiej Trockiej, roku upamiętniającego 300.rocznicę koronacji obrazu.

zw.lt
1 września odbędzie się inauguracja Roku Matki Boskiej Trockiej

Fot. Wikipedia

„Obchody rozpoczynają się od tradycyjnego odpustu trockiego, który potrwa od 1 do 8 września. Obchody będą trwały przez cały rok, chociaż główne obchody, jubileuszowe odbędą się na początku września 2018 roku” – poinformowała Radio „Znad Wilii” Karolina Narkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego.

Kongresy i konferencja

W ciągu roku odbędą się liczne imprezy tematyczne. „Między innymi jest przewidziana akcja „Modlitwa za miasto i ojczyznę”. Każdego miesiąca będą się odbywały wieczory modlitwy w intencji mieszkańców Trok i całego kraju. Na początek grudnia jest przewidziany również Międzynarodowy Kongres Mariologiczny. Planowana jest również konferencja w Sejmie wraz z wystawa oraz wykłady tematyczne i wydarzenia kulturalne w Trokach” – poinformowała Narkiewicz.

Bazylika w Trokach

Szczególnym wydarzeniem w ramach obchodów roku jubileuszowego będzie najbliższa niedziela. Kiedy to arcybiskup Gintaras Grušas odczyta dekret papieski o przyznaniu kościołowi w Trokach tytułu bazyliki mniejszej.

„Jest to szczególna wiadomość nie tylko dla mieszkańców Trok, ale całej archidiecezji wileńskiej. Długo oczekiwana wieść z Watykanu dotarła do nas właśnie przed rozpoczęciem się roku jubileuszowego” – dodała Karolina Narkiewicz.

Pierwsza modlitwa w ramach rozpoczynającego się tygodniowego odpustu w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się 1 września o godz. 10-tej. Modlitwa odbędzie się w intencji uczniów i studentów rozpoczynających rok szkolny.

W niedzielę w Trokach odbędzie się odpust – rozpoczęcie jubileuszowego roku 300 -lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej – patronki Litwy. Podczas niedzielnej mszy abp Gintaras Grušas odczyta dekret papieski.

Koronacja obrazu

Z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu, Sejm Litwy rok 2018 ogłosił Rokiem Matki Boskiej Trockiej. Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Bożej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim – koronowanym przez papieża Klemensa XI. Koronacji obrazu 4 września 1717 roku. dokonał biskup wileński Konstanty Brzostowski. Rok wcześniej, 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Uroczystości jubileuszowe w Trokach już we wrześniu br. zainauguruje tradycyjny, tygodniowy odpust. W ramach rocznych obchodów odbędzie się m.in. kongres maryjny, międzynarodowa konferencja w Sejmie, zostanie przygotowana wystawa, a także publikacja nt. cudownego obrazu.
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Trokach i słynący łaskami obraz Matki Bożej są ściśle związane z wielkim księciem litewskim Witoldem. To Witold ufundował świątynię w 1409 r.

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.
Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 r., zaś w 1390 r. imperator Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.
Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go założonemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok rozpoczęto na początku XVII w. , pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 r. z Wilna, na czele z biskupem Wojną , Madonnę Trocką proszono o opiekę nad Litwą opanowaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.
Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII – XVIII w. jezuici w ramach walki z reformacją. Przez obrazem Trockiej Madonny modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.
W ostatnim stuleciu kult Matki Boskiej Trockiej został przyćmiony szybko szerzącym się kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który był koronowany w 1927 roku.

PODCASTY I GALERIE