1 września w Mickiewiczówce: Najważniejsze są wasze chęci, zapał i energia

„Pierwszy września, koniec lata, wspomnienia z wakacji, z ferii, pierwsze wrażenia od spotkania w szkole i to jest właśnie początek nowej, długiej lekcji, która nazywa się 2017/2018 rok szkolny” - w poetycki sposób powitał uczniów, nauczycieli oraz rodziców dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Czesław Dawidowicz.

zw.lt

Na inaugurację roku szkolnego przybyli również byli absolwencki Mickiewiczówki, których powitano brawami.

„Nowy rok to nowe wyzwania. Czekają nas nowe lekcje, nowe kontrolne, nowe doznania. Chciałbym, aby nowy rok szkolny był lepsze niż ubiegłe lata (…) Powtarzam to każdego roku, ale muszę powiedzieć również dzisiaj, że szkoła jest przyszykowana na nowy rok szkolny. Zobaczycie odnowione pomieszczenia szkolne, zobaczycie nowe wyposażenia, zobaczycie odnowioną aulę. Ale najważniejsze jest wasza chęć, wasz zapał i energia” – podkreślił Dawidowicz.

Dyrektor gimnazjum oddzielnie powitał maturzystów oraz uczniów 5 klas. „Maturzystom życzę, aby stali się prawdziwymi gospodarzami tej szkoły. To na was są skierowane oczy, bądźcie przykładem dla innych. A dla piątych klas, które dzisiaj po raz pierwszy zawitały do naszej szkoły, życzę aby ten długi okres, który ich czeka w naszej szkole – byłby nie tylko okresem nie tylko dobrej nauki, ale również dobrych przeżyć i wspaniałych kolegów” – dodał Dawidowicz.

Na uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego przybył radny AWPL Jarosław Kamiński.

„Witajcie w najlepszej pod słońcem szkole. Witajcie w naszej szkole. Myślę, że wyznacznikiem dobrej szkoły nie są tylko rankingi w czasopismach „Veidas” czy Reitingai”. Wyznacznikiem jest to, na ile dobrze czują się uczniowie. A uczniowie tutaj czują się wspaniale i znam to z własnego doświadczenia. Tutaj uczyła się moja mama, tutaj uczyłem się ja, moja żona oraz moje dzieci” – oświadczył Kamiński.

Historia Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie sięga okresu międzywojennego. Od 1921 placówka działała jako koedukacyjne gimnazjum wieczorowe. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu Gimnazjum im. Joachima Lelewela przy ul. A. Mickiewicza (obecnie Giedymina). Od 1928 roku przeniosło się jako poranne gimnazjum o profilu humanistycznym na ul. Dominikańską, naprzeciwko kościoła Ducha Świętego. Po rozpoczęciu wojny gimnazjum przeniesiono w 1942 r. do dawnego przytułku dzieci żydowskich na ul. Krupniczą (obecnie Kruopų gatvė) jako 4 Progimnazjum Męskie. W 1945 roku stało się ono szkołą początkową nr. 7, którą przekształcono w 1953 w szkołę średnią. Od roku 1952 do 1967 jej dyrektorem był Aleksander Karuża, a w latach 1968-1979 Fryda Mackiewicz. W 1989 roku przywrócono szkole imię Adama Mickiewicza, natomiast 11 czerwca 1999 roku minister edukacji Litwy nadał szkole status gimnazjum. Dyrektorem szkoły jest od 1979 jej absolwent Czesław Dawidowicz.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej