1 września – fala protestów w polskich szkołach

1 września na Litwie rozpoczyna się nowy rok szkolny. W polskich szkołach nowy rok rozpocznie się falą protestów i strajków szkolnych.

zw.lt
1 września – fala protestów w polskich szkołach

Fot. Ewelina Mojrzecka

W poniedziałek, w ostatni dzień lata, przedstawiciele mniejszości narodowych zorganizowali protest pod siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Organizatorami pikiety były Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół. Mniejszości narodowe protestowały przeciwko nowelizacji Ustawy o oświacie z 2011 r., która przewiduje m.in. ujednolicony egzamin z języka litewskiego.

Dzisiaj o godz. 11 pod siedzibą stołecznego samorządu odbędzie się protest społeczności Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela. Przedstawiciele społeczności szkolnej będą protestować przeciwko przeniesieniu Szkoły Średniej im. J. Lelewela do lokalu filii placówki w dzielnicy Żyrmuny.

,,Społeczność Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie nie aprobuje uchwały samorządu m. Wilna, na mocy której w przyszłym roku ta legendarna szkoła ma być przeniesiona do lokalu swej filii na Żyrmuny. Wyrażając swój protest, rodzice oraz jej absolwenci i ludzie, komu droga jest ta historyczna szkoła, organizują w dniu 1 września br. (wtorek) o godz. 11 pikietę przy gmachu Samorządu m. Wilna (plac Europy)” – napisali w oświadczeniu organizatorzy.

2 września rozpocznie się natomiast powszechny strajk w polskich szkołach na Wileńszczyźnie. Organizatorami strajku również są Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół. Organizatorzy strajku żądają cofnięcia przepisów z nowelizowanej ustawie o oświacie.

PODCASTY I GALERIE