Żydzi

Wilnianka o pracy w żydowskim archiwum w Nowym Jorku: Odkrywam nieznane dotąd Wilno

Wilnianka o pracy w żydowskim archiwum w Nowym Jorku: Odkrywam nieznane dotąd Wilno

„To było niesamowite doświadczenie: amerykańska placówka, ich styl pracy i badań, a zespół pracowników i badaczy tworzą Amerykanie żydowskiego pochodzenia oraz osoby pochodzące z Polski, Rosji, Ukrainy, jak mówią Żydzi „mieszkańcy starego państwa”, czyli terenów Europy Wschodniej”- opowiada Agnieszka Awin z Wilna o pracy w Instytucie badań żydowskich YIVO w USA.