Zjazd ZPL

Trwa zjazd ZPL. Miażdżąca krytyka Mackiewicza wobec Polski

Trwa zjazd ZPL. Miażdżąca krytyka Mackiewicza wobec Polski

W Domu Kultury Polskiej trwa XV Zjazd Związku Polaków na Litwie. Z 449 delegatów wytypowanych do tego zgromadzenia, w DKP stawiło się 386. Z rozmów w kuluarach wynika jednak, że przedstawiciele kół nie wiedzą, kto będzie kandydował na prezesa związku, ani czy potwierdzą się dotychczasowe spekulacje – na kolejną kadencję zostanie wybrany Michał Mackiewicz.