Zdzisaw Palewicz

Poeci odwiedzili Soleczniki

Poeci odwiedzili Soleczniki

W ramach Międzynarodowego Zlotu Poetów z Polskim Rodowodem „Wilno – kolebka romantyzmu polskiego – europejskim miastem literatów” 15 kwietnia br. w Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się prezentacja Międzynarodowej Antologii VII „Boso po ściernisku”.