Za zasługu dla Wilna i Narodu

Okińczyc, Widacki, Rybak wśród nagrodzonych za zasługi dla Wilna i Narodu

Okińczyc, Widacki, Rybak wśród nagrodzonych za zasługi dla Wilna i Narodu

We wtorek wieczorem w kościele uniwersyteckim św. Janów w Wilnie odbyła się ceremonia, podczas której zostały nagrodzone osoby zasłużone dla wielokulturowego i wielonarodowego państwa litewskiego. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się również Polacy Czesław Okińczyc, Jan Widacki i Józef Rybak.