XXVI Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki-Ostra Brama