Wydział Promocji i Handlu

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców: Polska umocniła swą pozycję na Litwie