Wydział Promocji i Handlu

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców: Polska umocniła swą pozycję na Litwie

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców: Polska umocniła swą pozycję na Litwie

„Mówią o nas nasze czyny” – podkreślił w czasie noworocznego spotkania polskich przedsiębiorców na Litwie Bernard Niewiadomski. Spotkanie, zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, odbyło się we czwartek (18 stycznia) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.