Wydział Ekonomiczno-Informatyczny filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku