Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii UwB w Wilnie