wileńszczyzna 2040

Wileńszczyzna 2040: Małgorzata Stefanowicz

Wileńszczyzna 2040: Małgorzata Stefanowicz

Polski Klub Dyskusyjny po raz drugi zorganizował Festiwal Inicjatyw Społecznych „Wileńszczyzna 2040”, podczas którego zastanawiano się nad strategią rozwoju Wileńszczyzny w najbliższym dwudziestoleciu. Uczestników tego spotkania pytamy o to, jaki potencjał ma w sobie dzisiejsza Wileńszczyzna. „Warto zaznaczyć, że wszystkie wysoko rozwinięte społeczeństwa zajmują się przyszłością. Jest to standardowe działanie, które podejmują zarówno Amerykanie, Niemcy, Australijczycy – metodą tak zwanego foresightingu próbują przewidzieć pewne scenariusze, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Jest to standardowe działanie, a jednocześnie próba zaradzenia problemom, wyzwaniom, które się mogą potencjalnie przytrafić” – mówi dr Małgorzata Stefanowicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Dla mnie polskość zawsze była źródłem radości i satysfakcji. Gdziekolwiek jestem na świecie, tyle razy moja polskość „nabyta” w warunkach litewskich to mój punkt wyjścia w rozumieniu świata, źródło siły, tożsamości i mojej stabilności jako osoby” – mówi pochodząca z Wilna badaczka.

Wileńszczyzna 2040: Tożsamość, biznes i PR

Wileńszczyzna 2040: Tożsamość, biznes i PR

Dane statystyczne są zatrważające  – polskość na Wileńszczyźnie się kurczy. Polski Klub Dyskusyjny postanowił zapoczątkować dyskusję nad strategią „Wileńszczyzna 2040”, która miałaby wyznaczyć podstawowe kierunki nie tylko zachowania, ale i rozwoju polskości na Litwie. Strategia ma zostać zaprezentowana wszystkim podstawowym siłom politycznym kraju przed wyborami 2020 roku.