„Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie