walka z rosyjską propagandą

Walka z rosyjską propagandą: Czy jest realne zainteresowanie?

Walka z rosyjską propagandą: Czy jest realne zainteresowanie?

Czy stworzenie przez Unię Europejską adekwatnej odpowiedzi na rosyjską propagandę jest realnością czy raczej utopią – taki motyw towarzyszył uczestnikom międzynarodowej konferencji pt. „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”, zorganizowanej przez Fundację „Wolność i Demokracja”, która odbyła się 4 października na Uniwersytecie im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie.