Walery Jagliński

Walery Jagliński: Cieszy wzrost liczby uczniów

Walery Jagliński: Cieszy wzrost liczby uczniów

O rosnącej liczbie uczniów w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, o tym, że reformy w oświacie są nieuniknione, o wizycie minister edukacji narodowej RP Anny Zalewskiej oraz o tym, z czym się boryka polska oświata na Litwie – mówi dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego Walery Jagliński.