VSD

Uniwersytet ostrzega studentów przed rosyjskim szpiegiem

Uniwersytet ostrzega studentów przed rosyjskim szpiegiem

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego wydał ostrzeżenie dotyczące domniemanego oficera rosyjskiego wywiadu, który był także wspomniany w sprawozdaniu Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD).