Virgis Valentinavičius

Szczyt NATO w Warszawie: Virgis Valentinavičius

Szczyt NATO w Warszawie: Virgis Valentinavičius

W dniach 8-9 lipca w Warszawie odbędzie się Szczyt NATO. Jest to wydarzenie ważne nie tylko dla Polski czy Litwy, ale również dla całego regionu. W ramach nowego projektu „Szczyt NATO w Warszawie” pytamy litewskich, polskich i europejskich polityków oraz ekspertów: Czego oczekują od szczytu, jaki będzie miał wpływ na sytuację w regionie i relacje polsko-liewskie. Naszym kolejnym gościem jest znany litewski dziennikarz oraz wykładowca Virgis Valentinavičius.