Virginijus Savukynas

Czy Litwini polubią Piłsudskiego? „Trzeba lepiej poznać własną historię”

Czy Litwini polubią Piłsudskiego? „Trzeba lepiej poznać własną historię”

„Dla Litwy Piłsudski jest figurą szkody i nieszczęścia, która dążyła do zagarnięcia Wilna siłą” – pisał przed kilkoma laty patriarcha konserwatystów, pierwszy przywódca niepodległej Litwy Vytautas Landsbergis. To przekonanie jest zresztą dominujące w społeczeństwie litewskim, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do szerszego spojrzenia na postać Marszałka. Czy jest szansa, że kiedyś Litwini postawią pomnik Piłsudskiemu?

Forum  Giedroycia:  Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

Forum Giedroycia: Jednostronne i ostre żądania są mało efektywne

W reakcji na zamieszanie wokół kwestii związanych z prawami mniejszości narodowych, a także w związku z demerche Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas obchodów 13 stycznia Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia wydało specjalne oświadczenie zaadresowane do premiera Algirdasa Butkevičiusa, prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, lidera opozycji Andriusa Kubiliusa i ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa.