Ustawa o oświacie

Narkiewicz: Zaprezentowane przez AWPL-ZChR poprawki do Ustawy o oświacie miały pozytywne skutki

Narkiewicz: Zaprezentowane przez AWPL-ZChR poprawki do Ustawy o oświacie miały pozytywne skutki

We wtorek miałem możliwość przedstawić nowelizację projektu oświaty, mającego na celu zagwarantowania osobom mieszkającym na obszarach obficie zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości narodowych kontynuowania nauki nie tylko w języku państwowym, ale także i w językach mniejszości narodowych. Czyli, zachowanie 11 kl. nie tylko z litewskim, ale i z innymi językami nauczania, to znaczy polskim czy rosyjskim.
Sejm po przedstawieniu, w pierwszym czytaniu, poparł poprawkę ustawy.