Ustawa o mniejszościach narodowych

Dyskusja w PKD:  Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

Dyskusja w PKD: Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

„Socjaldemokraci zaproponowali projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. Dzisiaj zabiorą głos zarówno politycy, jak i naukowcy” – dyskusję zorganizowaną przez Fundusz Otwartej Litwy i Polski Klub Dyskusyjny pt. ,,Jaka ustawa o mniejszościach narodowych jest potrzebna na Litwie” rozpoczął Andrzej Pukszto, która odbyła się we środę (7 marca).