Urszula Doroszewska

Święto Wojska Polskiego na Rossie

Święto Wojska Polskiego na Rossie

Święto Wojska Polskiego społeczność Polaków na Litwie tradycyjnie obchodziła przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Oprócz przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej, organizacji politycznych, społecznych, harcerzy, duchowieństwa, w środę na Rossie byli obecni także goście z zagranicy – między innymi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

„Obecnie jest najlepszy okres relacji polsko-litewskich. Zmieniło się pewne przekonanie, że o niektórych rzeczach nie rozmawiamy. Na Litwie nastąpiła zmiana myślenia na rzecz większej życzliwości wobec Polski i zrozumienia naszych wzajemnych stosunków na poziomie takiej powszechnej refleksji” – mówiła ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska podczas konferencji „Trzy dziesięciolecia wolności: dyplomaci i trudne sąsiedztwo”. W Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa spotkali się byli i obecni ambasadorowie Polski i Litwy, którzy byli nie tylko świadkami, lecz także czynnymi uczestnikami zawiązywania się nowych relacji obu krajów.