Unia Europejska

Na Litwie najwyższe zaufanie do Unii Europejskiej

Na Litwie najwyższe zaufanie do Unii Europejskiej

Według nowego badania Eurobarometru większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Zaufanie do Unii rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest wyższe niż kiedykolwiek.