Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polski

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Na zakończenie dwudniowego posiedzenia w Senacie RP we wtorek Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy przyjęło dokument końcowy, w którym pierwszoplanowo potraktowano kwestie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy, przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi oraz zagrożeń cybernetycznych.