Traktat polsko-litewski

25-lecie Traktatu polsko-litewskiego: De jure i perspektywy

25-lecie Traktatu polsko-litewskiego: De jure i perspektywy

Przed 25-laty, 26 kwietnia 1994 roku, prezydent Litwy Algirdas Mykolas Brazauskas i prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa podpisali Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. W momencie podpisywania dokument ten miał szczególne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i międzynarodowej. Dziś jest wymieniany jako jedna z podstaw oceny ochrony mniejszości narodowych na Litwie. Oprócz Traktatu Litwa ratyfikowała również Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych. Zgodnie z Konstytucją RL, traktaty międzynarodowe ratyfikowane przez Sejm RL stanowią integralną część systemu prawnego Republiki Litewskiej.

20. rocznica Traktatu między Polską a Litwą

20. rocznica Traktatu między Polską a Litwą

W sobotę 26 kwietnia mija 20 lat od podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej. „Był to istotny moment w rozwoju wzajemnych relacji w duchu przyjaźni, zgodnie z wielowiekową tradycją współistnienia i bliskiej współpracy obu Narodów” – napisało dziś MSZ Polski w specjalnym oświadczeniu.