Tablica

Danuta Siedzikówna – Inka upamiętniona w Butrymańcach

Danuta Siedzikówna – Inka upamiętniona w Butrymańcach

W kościele św. Michała Archanioła w Butrymańcach została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona podporucznik Danucie Siedzikównie ps. ‚Inka”. Jest to pierwsze zagraniczne upamiętnienie sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK.