szlak kulinarny

Transgraniczny polsko-litewski szlak kulinarny

Transgraniczny polsko-litewski szlak kulinarny

culinarytrail.eu – to innowacyjna próba identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków.