Szkoły mniejszości narodowych

Dmitrejew o słowach Griny: Dzieci nie stanowią zagrożenia dla Litwy

Dmitrejew o słowach Griny: Dzieci nie stanowią zagrożenia dla Litwy

Przewodniczący Litewskiego Związku Rosjan Sergej Dmitrejew oświadczył, że Gediminas Grina swą wypowiedzią podżega do nienawiści na tle narodowościowym i łamie konstytucję. Rosyjski polityk na Litwie podkreślił, że Konstytucja Litwy gwarantuje przedstawicielom mniejszości narodowych dostęp do nauczania w języku ojczystym.