szkolenia

Przy granicy litewskiej ćwiczenia z likwidacji skutków awarii jądrowej

Przy granicy litewskiej ćwiczenia z likwidacji skutków awarii jądrowej

Na Białorusi odbędą się ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa radiacyjnego, w których wezmą udział przedstawiciele Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym wchodzą Rosja, Białoruś, Armenia, Kirgizja, Tadzykistan i Kazachstan.