synchronizacja sieci przesyłowych

Synchronizacja z sieciami elektroenergetycznymi Europy będzie tańsza