Sympozjum Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy „Wileńszczyzna wczoraj dziś jutro”.