Swietłana Aleksijewicz

Swietłana Aleksijewicz laureatką nagrody Forum Ekonomicznego w Krynicy

Aleksijewicz: Białorusini są ostrożnym narodem rolników

Aleksijewicz: Białorusini są ostrożnym narodem rolników

Aleksijewicz: Odkrywałam świat przez takie postaci jak Krall i Kapuściński

Aleksijewicz: Odkrywałam świat przez takie postaci jak Krall i Kapuściński

Swietłana Aleksijewicz –  laureatką Literackiej Nagrody Nobla

Swietłana Aleksijewicz – laureatką Literackiej Nagrody Nobla