Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Uczestnicy projektu „Wrota Historii Ojczystej” w Radiu Znad Wilii

Uczestnicy projektu „Wrota Historii Ojczystej” w Radiu Znad Wilii

„Chcieliśmy przekonać się o prawdziwości niektórych mitów dotyczących relacji polsko-litewskich. Miłym zaskoczeniem było dla nas to, że Litwini nie reagują agresją na polską mowę w transporcie publicznym, a odwrotnie – są życzliwi i przyjaźni” – mówią uczestnicy projektu „Wrota Historii Ojczystej”. W czwartek uczniowie z Polski odwiedzili redakcję Radia Znad Wilii.

Uczniowie z Polski udokumentują losy wilnian

Uczniowie z Polski udokumentują losy wilnian

Praca w archiwach, udział w webinariach oraz spotkania z żywymi świadkami historii – to tylko niektóre elementy projektu „Wrota Historii Ojczystej”, w którym wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Polski. Tydzień uczniowie spędzą w Wilnie, gdzie spotkają się między innymi z zespołem „Wilia” i Komitetem Opieki nad Starą Rossą, odwiedzą Sejm Litwy, polskie szkoły i redakcje oraz Instytut Polski w Wilnie.