Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Malewski: Staramy się wychodzić z naszego wileńskiego skansenu

Malewski: Staramy się wychodzić z naszego wileńskiego skansenu

„Nie boimy się podnosić poważnych tematów, które mogą stwarzać pewne problemy. Dlatego za ostatnich kilka lat mieliśmy bardzo znaczące konferencje. Koncentrujemy uwagę na tematach, które są bardzo ważne, newralgiczne dla mniejszości narodowych, a oświata mniejszości narodowych jest właśnie takim tematem” – mówi prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Henryk Malewski. Jutro w Domu Kultury Polskiej rozpocznie się konferencja pt. „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro” (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne).