Stan demokracji na świecie: współczesne wyzwania i perspektywy przyszłości