Niepodległa

Solidarność

Niespalone komitety partii i refolucja ,,Solidarności”

Niespalone komitety partii i refolucja ,,Solidarności”

„Polacy powstają pod despotycznym rządem – bo muszą, a pod liberalnym – bo mogą“, – tym cytatem, świetnie charakteryzującym tradycje polskich powstań, rozpoczyna się książka brytyjskiego historyka Timothy’ego Gartona Asha „Polska rewolucja: Solidarność”. Od tej lektury rozpoczęło się moje głębsze zainteresowanie nie tylko historią ruchu „Solidarności/”, lecz również myślą polityczną, która leżała u źródeł powstania tworu, który z powodzeniem stawił czoła totalitarnemu systemowi. 

„Kobiety wolności”. Spotkanie kobiet Solidarności i Sąjūdisu w Wilnie

„Kobiety wolności”. Spotkanie kobiet Solidarności i Sąjūdisu w Wilnie

Chociaż demokracja w Polsce i na Litwie odradzała się w różnym czasie i w różnych okolicznościach, oba nasze kraje łączą podobne doświadczenia i wspólne pojmowanie wolności, jako fundamentalnej wartości. Dużą rolę w walce o niepodległość w obu krajach odegrały mądre, odważne i aktywne kobiety. Kobiety polskiej Solidarności i litewskiego Sąjūdisu. Kobiety wolności.