snlp

W Wilnie konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

W Wilnie konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

W dniach 25-27 kwietnia br. w Wilnie odbędzie się VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, organizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie oraz Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.