Sankt Petersburg

Od jutra bezpłatne wizy do Sankt Petersburga

Od jutra bezpłatne wizy do Sankt Petersburga

Wizy elektroniczne do Petersburga i obwodu leningradzkiego w Rosji wchodzą w życie od 1 października. Uzyskanie takiej wizy na ośmiodniowy pobyt jest bezpłatne. E-wiza wydawana będzie obywatelom 53 państw, w tym Litwy.