Salwiński

Salwiński i Bruzgul – zwycięzcami konkursu krasomówczego

Salwiński i Bruzgul – zwycięzcami konkursu krasomówczego

Program szkolny nie jest aż tak ciekawy, aby poświęcać na niego 12 lat życia. Konkursy są tym, czym się interesujesz, a nie tym, czym próbuje nas zaciekawić Ministerstwo Oświaty – zaraz po ogłoszeniu wyników powiedział Sebastian Salwiński, zwycięzca konkursu krasomówczego ,,Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.