Ryszard Terlecki

Terlecki: Mamy dobry sezon w stosunkach między rządami Polski i Litwy

Terlecki: Mamy dobry sezon w stosunkach między rządami Polski i Litwy

„Zamierzam zaakcentować to, czego uczy nas Pakt Ribbentrop-Mołotow” – powiedział Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP, uczestnik odbywającej się w Wilnie konferencji międzynarodowej pod patronatem Valdasa Adamkusa, poświęconej odbudowaniu odporności europejskiej i transatlantyckiej.