Romuald Mieczkowski

W Wilnie czytano Mickiewicza

W Wilnie czytano Mickiewicza

„Wy, czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę/ O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,/ I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze /Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach” – dzisiaj w kilku miastach Polski, a także we Lwowie i w Wilnie odbyła się  akcja „Przyjaciele Mickiewicza – Mickiewiczowi” , podczas której czytano publicznie „Do przyjaciół Moskali” Adama Mickiewicza.

Głośne czytanie „Do przyjaciół Moskali” – w Polsce i w Wilnie

Głośne czytanie „Do przyjaciół Moskali” – w Polsce i w Wilnie

6 czerwca, w południe, pod pomnikami Adama Mickiewicza w sześciu miastach w Polsce, a także w Wilnie (godz. 13) odbędzie się publiczne czytanie „Do przyjaciół Moskali”. Wiersz czytać będą dziennikarze, publicyści, naukowcy, lokalni działacze – niezależni liderzy opinii publicznej.

Romuald Mieczkowski laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Romuald Mieczkowski laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Kanady i Rosji. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Czech i Mołdawii. Jury wybrało zwycięzców spośród 116 nominacji nadesłanych z 22 krajów.