rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego na filii UwB: Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności