Robert Duchniewicz

Duchniewicz: Polacy i Litwini mają takie same potrzeby

Duchniewicz: Polacy i Litwini mają takie same potrzeby

Polacy mają takie same potrzeby jak Litwini, czyli zapewnienie miejsc pracy, dobre drogi, dostęp do usług medycznych – w rozmowie z zw.lt mówi Robert Duchniewicz, kandydat na mera rejonu wileńskiego z listy socjaldemokratów.