renta

Kristina Brazauskienė pozwała Litwę

Kristina Brazauskienė pozwała Litwę

Walcząca o rentę państwową wdowa prezydenta Algirdasa Brazauskasa Kristina Brazuaskienė pozwała Litwę do trybunału w Strasburgu. Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował, że sprawa została przyjęta na wokandę.