Remont

Ilona Lewandowska: Uwaga remont!

Ilona Lewandowska: Uwaga remont!

Na Litwie zabytki nie mają szczęścia do renowacji. I nie chodzi wcale o to, że państwo się nie troszczy o nie. Zwykle gdzieś po drodze znajduje się po prostu ktoś, kto obiekt o ogromnej wartości historycznej traktuje na równi ze swoim domem na wsi, robi tak, żeby było dobrze i pięknie…