relacje dobrosąsiedzkie

Sejm nie pozwala Narkiewiczowi na założenie grupy przyjaźni z Białorusią